وبلاگ

انواع کشمش های صادراتی جهان

بهترن انوع کشمش

بهترین کشمش جهان به کشمش پلویی اختصاص دارد. قیمت جهانی کشمش دلیلی است بر صادرات عمده کشمش ایران به کشورهایی نظیر آلمان، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، بلژیک، دانمارکف بلغارستان، روسیه؛ اکراین و لهستان. کارخانه تولید کشمش ایران مجهزترین کارخانجات دنیا هستند.

کشورهای زیادی به تولید کشمش مشغولند اما تنها چند کشور هستند که 90 درصد کشمش جهان را تولید می کنند. کشورهایی نظیر ازبکستان، شیلی، یونان و افغانستان 10 درصد از کشمش دنیا را تولید می کنند، مابقی توسط 3 کشور تولید می گردد.

کشمش های صادراتی جهان

بهترین کشمش جهان به سه کشمش اختصاص دارد. بهترین کشمش جهان بیشترین استفاده را نیز دارد. در این مقاله ما قیمت کشمشهایی را می گوییم که بیشترین صادرات را دارند. به عنوان مثال مویز بهترین کشمش جهان است اما نسبت به بقیه کشمشها، کمترین صادرات را دارد اما مصرف داخلی زیادی دارند.

کشمش پلویی آمریکا

آمریکا کشوری است با یک ایالت کشمش خیز. همین یک ایالت 709 میلیون دلار به کشورهای دیگر صادرات دارد. خاک و آب و هوای ایالت کالیفرنیای آمریکا برای کاشت انگور بی دانه بسیار مستعد است و به همین علت است که توانایی صادرات332/770 تن در سال را دارد.

کشمش پلویی ایران

ایران دومین تولیدکننده و صادرکننده کشمش جهان است. انواع کشمش پلویی مانند کشمش طلایی صادراتی و کشمش سلطانا را به دنیا صادر می کند. کشمش هایی مانند مویز، سبز قلمی، کشمش عسگری و کشمش تیزابی از تولیدات دیگر ایران است. مهمترین مراکز پخش کشمش ایرانی ملایر، بناب، ملکان و تاکستان هستند. کاشمر نیز از دیگر شهرهای کشمش خیز ایران است. ایران به بیش از 120 کشور دنیا کشمش صادر می کند. از فقیرترین کشورها تا ثروتمندترین کشورهای دنیا کشمش ایران را می خرند.

کشمش پلویی ترکیه

ترکیه سومین کشور تولیدکننده کشمش دنیاست. ترکیه از نظر تولید انگور ششمین کشور دنیاست اما از نظر تولید و صادرات کشمش جزو سومین کشور دنیا محسوب می گردد. 310 هزار تن کشمش میزان تولید و صادرات کشمش ترکیه است. بیشترین صادرات کشمش ترکیه به فروش کشمش سلطانا اختصاص دارد. ترکیه به بیش از 100 کشور دنیا کشمش صادر می کند.

نظر خود را ارسال کنید

develope-by-a-l-i-m-e-h-r-a-l-i-y-a-n